Houd het aanvraagformulier Verklaring Omtrent het Gedrag van bijvoorbeeld uw werkgever of KIWA bij de hand. Dit formulier moet u verderop in het proces bijvoegen.

 

Let op: incomplete aanvragen kunnen wij niet verwerken. U krijgt hiervan bericht. Het betaalde bedrag krijgt u niet terug.

Starten